close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TŁUMACZENIA

 • Urząd konsularny dokonuje sprawdzeń i poświadczeń urzędowych tłumaczeń z języka polskiego na portugalski oraz z języka portugalskiego na polski.

   

  Opłata konsularna  za sprawdzanie i poświadczenie tłumaczenia wynosi  5100 AKZ za rozpoczętą stronę.

   

  W Angoli nie występuje instytucja tłumacza przysięgłego. Urzędowe poświadczenie tłumaczenia można uzyskać w urzędzie konsularnym lub u lokalnego notariusza.

   

  W Polsce tłumacze przysięgli, m.in. języka portugalskiego i francuskiego, wpisani są na listę dostępną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

   

  Ambasada RP w Luandzie prowadzi spis tłumaczy wykonujących tłumaczenia ustne i pisemne w języku polskim i portugalskim. Osoby zainteresowane umieszczeniem w spisie tłumaczy prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres: consul.luanda@msz.gov.pl

   

  Link do formularza

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: